Algemene Voorwaarden Elevate Creative Virtual Assistance.

Wanneer je klant bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten, dan doen wij dat graag met heldere afspraken. Door de diensten van Elevate af te nemen verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van Elevate te accepteren en hiernaar te handelen.

Elevate:

“Elevate, Creative Virtual Assistance”, verwijst naar een bedrijf dat creatieve virtuele assistentiediensten levert aan klanten.

Elevate, Creative Virtual Assistance, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90291131 gevestigd te Leerdam.

Ingangsdatum:

De overeenkomst gaat in op de eerste dag waarop je start met de diensten van Elevate.

1. TARIEVEN EN BETALING

1.1 Uur tarief
Ons uurtarief wordt bepaald in overeenstemming met het overeengekomen tarief tussen Elevate Creative Virtual Assistance en de klant. Eventuele wijzigingen in het uurtarief worden schriftelijk gecommuniceerd aan de klant met een redelijke kennisgeving vooraf.

1.2 Facturering
Wij factureren onze klanten maandelijks voor de verleende diensten. Facturen worden verstuurd aan het eind van elke factuurperiode en bevatten een gedetailleerde specificatie van de geleverde diensten, inclusief de gewerkte uren tegen het overeengekomen uurtarief.

1.3 Betalingstermijn
Betalingen dienen binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan. Het niet tijdig betalen van de factuur kan resulteren in het opschorten of beëindigen van onze dienstverlening aan de klant.

1.4 Communicatie
Wij streven naar open en eerlijke communicatie met onze klanten. Indien er vragen of zorgen zijn met betrekking tot onze diensten of facturering, moedigen wij de klant aan om onmiddellijk contact met ons op te nemen via de contactinformatie verstrekt op onze website.

2. BEËINDIGING VAN DIENSTEN

Zowel Elevate als de klant hebben het recht om de dienstverlening op elk moment te beëindigen met een schriftelijke kennisgeving van ten minste 1 maand voorafgaand aan de beoogde beëindigingsdatum. Eventuele openstaande betalingen dienen te worden voldaan voordat de dienstverlening wordt beëindigd.

3. INTELLECTUELE EIGENDOM

Tenzij anders overeengekomen, behouden wij het intellectuele eigendom van alle creatieve werken en materialen die zijn geproduceerd tijdens het verlenen van onze diensten. De klant verkrijgt alleen het recht om deze materialen te gebruiken binnen het kader van de overeenkomst.

4. Privacy

Onze privacyverklaring beschrijft hoe wij persoonlijke informatie behandelen die we van klanten verzamelen. Door gebruik te maken van onze diensten, stemt u in met het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie in overeenstemming met onze privacyverklaring.

5. Wijzigingen in de algemene voorwaarden

Elevate behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk aan de klant medegedeeld met een redelijke kennisgeving vooraf.

6. Contact

Voor vragen, opmerkingen of communicatie met betrekking tot deze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via de contactinformatie vermeld op onze website.

Door gebruik te maken van de diensten van Elevate, Creative Virtual Assistance gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.